Rozumieć, czy tylko umieć?

carbov
carbov

W środowisku programistów od dawna da się zaobserwować pewien spór. Dotyczy on tego, czy ważniejsze jest umieć sprawnie programować w nowoczesnych językach, czy też szczegółowo znać podstawy algorytmiki. Problem ten ma też odzwierciedlenie wśród zwykłych użytkowników elektroniki konsumenckiej.

Przeczytaj całość